General Board vergaderingen 2023

12 mei 2023

13 oktober 2023

Agenda 2023

Voor 2023 staan er twee vergaderingen met bestuurders op de planning: 12 mei 2023 13 oktober 2023  .

Agenda

Voor 2023 staan er twee vergaderingen met bestuurders op de planning: 12 mei 2023 13 oktober 2023  .

“Als suïcide en suïcidale uitingen je dag kleuren: wat doet dat dan met jou en mij?”

Shireen Kaijadoe, onderzoeker bij Karakter is gestart met haar promotie-onderzoek getiteld: “Als suïcide en suïcidale uitingen je dag kleuren: wat doet dat dan met jou en mij?” Zij zal hiervoor de komende jaren 2 deelstudies uitvoeren. In deelstudie 1 staat de vraag centraal hoe suïcidale gedachten en suïcide van groepsgenoten het leefklimaat binnen de behandelgroepen op de gesloten jeugdzorg beïnvloeden.Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de impact van suïcide en suïcidale uitingen op leefgroepen binnen de JeugdzorgPlus.

Jij bent okay

Promovendus: Ivon Riemersma, iriemersma@pluryn.nl  Verwachte afronding: najaar 2020 Instelling: Pluryn    Jij bent Okay! Een competentietraining voor jongeren met een LVB en hun ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek.   Jij bent Okay is een competentietraining voor jongeren (10-20 jaar) met een licht verstandelijk beperking (LVB) en gedragsprobemen en hun ouders met psychische en/of verslavingsproblemen.

De school als vindplaats

Promovendi: Marloes Jaspers & Anouk Evers Looptijd: 2019-2023 Instelling: Radboud Social Cultural Research   Projectomschrijving  Dit project wil de ggz inclusiever maken voor kwetsbare gezinnen die minder snel hulp krijgen voor psychische problemen van hun kinderen, bijvoorbeeld omdat zij psychische problemen anders definiëren dan de ggz, bang zijn voor stigmatisering of omdat zij de weg niet kennen naar professionele hulpverlening. Preventieprogramma 'De school als Werkplaats' Het preventieprogramma ‘De School Als Werkplaats’ lijkt bij uitstek geschikt om kwetsbare basisschool leerlingen (waaronder veel migrantenkinderen, maar ook gezinnen met een lage SES) proactief, met weinig stigmatisering via kortdurende cultuur sensitieve en gepersonaliseerde interventies te helpen en hun toegang tot de ggz te vergemakkelijken. Het programma is een samenwerking tussen school en jeugdhulp.
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd