De school als vindplaats

Promovendi: Marloes Jaspers & Anouk Evers

Looptijd: 2019-2023

Instelling: Radboud Social Cultural Research

 

Projectomschrijving 

Dit project wil de ggz inclusiever maken voor kwetsbare gezinnen die minder snel hulp krijgen voor psychische problemen van hun kinderen, bijvoorbeeld omdat zij psychische problemen anders definiëren dan de ggz, bang zijn voor stigmatisering of omdat zij de weg niet kennen naar professionele hulpverlening.


Preventieprogramma 'De school als Werkplaats'

Het preventieprogramma ‘De School Als Werkplaats’ lijkt bij uitstek geschikt om kwetsbare basisschool leerlingen (waaronder veel migrantenkinderen, maar ook gezinnen met een lage SES) proactief, met weinig stigmatisering via kortdurende cultuur sensitieve en gepersonaliseerde interventies te helpen en hun toegang tot de ggz te vergemakkelijken.

Het programma is een samenwerking tussen school en jeugdhulp. Het doelt op vroeg-signalering en interventie op basisscholen.

 

Doelen van het onderzoek 

  • onderzoeken of en hoe het programma werkt (wat zijn effectieve elementen?)
  • onderzoeken hoe kostenbesparend het programma is door ernstigere problemen te voorkomen

Hiermee faciliteert het onderzoek dat de werkzame cultuur sensitieve en preventie elementen op grotere schaal ingevoerd kunnen worden.

> Terug naar `Agenda`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd