Triage-instrument

Promovendus: Manon Gradussen, m.gradussen@conrisqgroep.nl 

Start: 1 maart 2017

Instelling: VIGO Groep

 

Triage-instrument: validatie en implementatie 

Het onderzoek gaat over de validiteit en implementatie van een triage-instrument in Wijkteams. Het instrument is bij de Conrisq Groep is ontwikkeld.

 

Het instrument

Binnen de VIGO Groep is een triage-instrument ontwikkeld dat voorziet in de behoefte naar een praktisch instrument voor de wijkteams. Sinds de transformatie begin 2015 hebben wijkteams de taak om een eerste selectie te maken van onder andere jongeren met een hulp- of zorgbehoefte. Het triage-instrument helpt screenen op de mogelijke risico's van een jongeren. Met behulp van dit triage-instrument kan de eerste hulpvraag of zorgbehoefte van een jongere op zorgvuldige en onderbouwde wijze gemaakt worden, waardoor tijdig de juiste expertise kan worden ingezet.

 

Het triage-instrument is ontwikkeld aan de hand van bestaande instrumenten en een literatuurstudie naar belangrijke voorspellers voor geweldsrecidive, mentale problemen en misbruik binnen het gezin. Zo bevat het instrument items uit de SAVRY (Structured assessment of Violence Risk; Lodewijks et al., 2006), MAYSI-2 (Massachusetts Youth Screening Instrument; Grisso et al., 2001), YLS/CMI (Youth Level of Service/Case Management Inventory; Hildebrand & de Ruiter, 2012) en LIRIK-JZ (Licht Instrument Risicotaxatie Kindermishandeling – Jeugdzorg; ten Berge, & Eijgenraam, 2009).

Het instrument bevat items in drie inhoudelijke domeinen: 1) de kenmerken van de jongere en individuele factoren (bijv. gedragsproblemen en mentale gezondheid), 2) de kenmerken van de omgeving en de context (bijv. sociale omgeving, armoede en de buurt), en 3) de kenmerken van het gezin, de opvoeding en de ouders. Door deze verdeling wordt een zo groot mogelijk bereik van risico behelsd.

 

Het onderzoek

In samenwerking met de Academische Werkplaats Inside-Out wordt het triage-instrument de komende jaren onderzocht middels een
validatie-, implementatie- en follow-up onderzoek. In het onderzoek nemen middelbare scholen, JZ+-instellingen én wijkteams bedeel om de bruikbaarheid van het instrument na te gaan.

 

> Terug naar `Agenda`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd