Aan de slag met het triage-instrument RISQ-SV in jouw organisatie of gemeente!

Wat is het? 

Inside-Out en VIGO hebben een triage-instrument ontwikkeld genaamd RISQ-SV. De RISQ-SV voorziet in de behoefte naar een praktisch instrument voor zowel ouders, als voor professionals. Het instrument helpt bij het screenen op de mogelijke risico’s voor een jongere en zijn/haar gezin. Als uitkomst wordt een rapport gegenereerd waarin de eerste hulpvraag van de jongere en het gezin op zorgvuldige en onderbouwde wijze wordt weergegeven, waardoor tijdig de juiste expertise kan worden ingezet. De werkplaats helpt je de RISQ-SV binnen jouw gemeente in te zetten op een manier die aansluit bij de organisatie.

Wat levert het op?

De RISQ-SV zorgt voor matched care in plaats van stepped care. Meteen het juiste bieden en doen is beter én goedkoper dan starten met de lichtste vorm van hulp en deze bij noodzaak zwaarder te maken. Dit sluit aan bij het actieplan ‘de best passende zorg voor kwetsbare kinderen’ van de VNG (VNG, maart 2019) en de speerpuntenagenda over de residentiële jeugdzorg (NJI, juni 2019). Het gebruik van de RISQ-SV levert minder wachtlijsten op, minder over- en onderbehandeling en zorgt dus voor een betere inzet van beschikbare middelen voor zorg.

Voor wie is het?

De RISQ-SV is een hulpmiddel voor bijvoorbeeld wijkteams en gemeentelijke consulenten die een inschatting moeten maken of het nog mogelijk is een gezin zélf te helpen, ofwel doorverwijzing naar specialistische hulpverlening nodig is.

Waar kan je meer informatie vinden?

Neem contact op met France Eurlings-Tonnaer via 06-83179241 of  En bekijk alvast het filmpje op https://werkplaatsenjeugd.nl/kennisvoucher-risq-sv/

Hoe kan je een voucher aanvragen?

Interesse in het RISQ-SV instrument en wil je hiermee aan de slag in jouw organisaite of gemeente? Zonmw stelt uiterlijk begin januari 2021 een oproep open waarmee kennisvouchers kunnen worden aangevraagd. Hier lees je meer over de kennisvouchrs.

> Terug naar `Nieuws`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd