Een kwalitatief onderzoek naar jeugdhulp met verblijf - Rapport

woensdag 10 juni 2020

Het laatste product van het transformatieproject is af: een rapport over een kwalitatief onderzoek naar jeugdhulp met verblijf. De regio Rijk van Nijmegen streeft naar het 'zo thuis mogelijk' opgroeien van kinderen en daarmee naar minder inzet van residentiële hulp. Residentiëlle hulp dient alleen in het uiterste geval ingezet te worden.

Onderzoek naar het effect van de coronamaatregelen binnen de (gesloten) jeugdzorg

woensdag 22 april 2020

In het project "Als suïcide en suïcidale uitingen je dag kleuren: Wat doet dat dan met jou en mij?" werken onderzoekers vanuit Karakter en ervaringsdekundigen samen aan het verwerven van inzicht en kennis over de beleving van jongeren die verblijven in leefgroepen waar suïcide-problematiek speelt.

Draaiboek verhalen achter de cijfers

maandag 20 april 2020

Met dank aan de leden van de werkgroep Transformatiedialogen 2016-2020 is het draaiboek 'Verhalen achter de cijfers' ontwikkeld. In het draaiboek vind je handvatten over het organiseren van een transformatiedialoog. Een transformatie dialoog is een gesprek over jeugdhulp waarin iedereen die met de hulp te maken heeft meedenkt. Je leest informatie over: De achtergrond van transformatiedialogen Cijfers over de jeugdhulp Werving van deelnemers voor een transformatiedialoog  Werkvormen  Competenties van een dialoogleider Het betrekken van jongeren en opvoeders Het organiseren van een transformatiedialoog   Bekijk hier het draaiboek..

Regionale kenniswerkplaatsen jeugd van start

vrijdag 17 april 2020

Samen leren en verbeteren in de regio  Dit jaar gaan 14 regionale kenniswerkplaatsen jeugd (RKJ) aan de slag met de belangrijkste vraagstukken op het gebied van jeugd in hun regio. Door kennis vanuit verschillende perspectieven te delen en gezamenlijk te leren, ondersteunen deze samenwerkingsverbanden de jeugdsector bij het vernieuwen en professionaliseren. Inside Out is 1 van de 14 RKJ's.

Het groeiende jeugdzorggebruik in beeld

vrijdag 6 maart 2020

  Onlangs publiceerde het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) een publicatie en infographic over het groeiende jeugdzorggebruik.   De vraag naar jeugdzorg is in twintig jaar tijd spectaculair gestegen. Kreeg twintig jaar geleden 1 op de 27 kinderen jeugdzorg, inmiddels is dat 1 op de 8. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut zijn daarvoor verschillende verklaringen.
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd