Bijeenkomst cliëntencommissie

Bijeenkomst cliƫntencommissie

Dinsdag 25 augustus was er sinds lange tijd weer een bijeenkomst van de Cliëntencommissie waarbij  een terugblik en vooruitblik centraal stonden. Door Corona al tweemaal uitgesteld, maar nu is het gelukt. “Erg fijn om elkaar weer live te ontmoeten Corona proof” bij van der Valk in Lent.

Allereerst hebben we bijgepraat over hoe iedereen de Coronaperiode beleefd. We hebben het ook gehad over de nieuwe ZonMw projecten die gaan starten en vooral over hoe we de cliëntencommissie de komende vier jaar goed kunnen benutten.

We willen nieuwe leden gaan werven, passend bij de onderzoeksvragen voor de komende jaren en ook meer gaan samenwerken met cliëntenraden en verwantenraden van de deelnemende instellingen. De volgende bijeenkomst gaan we het dan ook met elkaar hebben over manieren om nieuwe leden te werven en willen we een wervingstekst maken voor nieuwe leden. De thema’s zijn onder andere voorkomen en verkorten van verblijf van jongeren in 24 uurs jeugdzorg.

Joke Stoffelen van Zorgbelang Inclusief had de bijeenkomst voorbereid en geregeld. Het was al met al een geslaagde bijeenkomst! Levi van Dijk dank voor dit stukje!

Wil je nu al meer weten over de cliëntcommissie? Neem dan contact op met Joke Stoffelen via:
Jokestoffelen@zorgebelanginclusief.nl of 06-23637338.

> Terug naar `Nieuws`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd