Een kwalitatief onderzoek naar jeugdhulp met verblijf - Rapport

Een kwalitatief onderzoek naar jeugdhulp met verblijf - Rapport

Het laatste product van het transformatieproject is af: een rapport over een kwalitatief onderzoek naar jeugdhulp met verblijf.

De regio Rijk van Nijmegen streeft naar het 'zo thuis mogelijk' opgroeien van kinderen en daarmee naar minder inzet van residentiële hulp. Residentiëlle hulp dient alleen in het uiterste geval ingezet te worden. In het rapport lees je een exploratief kwalitatief onderzoek met de volgende onderzoeksvrgen:

  1. wordt residentiële hulp inderdaad als uiterste redmiddel ingezet?;
  2. Hoe kan de duur van het verblijf zo kort mogelijk worden gehouden?;
  3. Hoe wordt de geboden hulp ervaren en welke suggesties zijn er ter verbetering?

Er zijn 8 semigestructureerde interviews gehouden met jeugdigen en betrokkenen over hun ervaringen met residentiële hulp, De periode voorafgaand, tijdens en na verblijf werd in het interview aan de hand van een tijdlijn ebsproken. 

Hier lees je het rapport. 

> Terug naar `Nieuws`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd