Kennisbundeling alliantie, cliënt- en professionalfactoren nu beschikbaar

Kennisbundeling alliantie, cliƫnt- en professionalfactoren nu beschikbaar

De afgelopen jaren is in 19 door ZonMw gefinancierde studies kennis ontwikkeld over het belang van alliantie, cliënt- en professionalfactoren voor het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen. Het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Praktikon bundelden de inzichten en aanbevelingen van deze studies, en formuleerden wenselijke vervolgstappen voor het werkveld, onderwijs, beleid en onderzoek. Er werd nauw samengewerkt met de 19 projectleiders en een klankbordgroep bestaande uit cliëntvertegenwoordigers, professionals en vertegenwoordigers vanuit onderwijs en onderzoek. De projectresultaten – verwerkt in een rapportage, een factsheet voor cliënten en hulpverleners en een animatievideo (ook beschikbaar met ondertiteling) – laten zien dat een goede alliantie belangrijk is voor positieve hulpverleningsresultaten binnen de zorg voor jeugd. Aandacht voor de alliantie, en (cliënt- en professional)factoren die daarmee samenhangen, is nodig bij alle partijen in het jeugddomein om de kans op positieve hulpverleningsresultaten te vergroten.

> Terug naar `Nieuws`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd