Onderzoek naar het effect van de coronamaatregelen binnen de (gesloten) jeugdzorg

Onderzoek naar het effect van de coronamaatregelen binnen de (gesloten) jeugdzorg

In het project "Als suïcide en suïcidale uitingen je dag kleuren: Wat doet dat dan met jou en mij?" werken onderzoekers vanuit Karakter en ervaringsdekundigen samen aan het verwerven van inzicht en kennis over de beleving van jongeren die verblijven in leefgroepen waar suïcide-problematiek speelt. Meer dan 30 hulpverleners en jongeren werden in dit project geïnterviewd.

De behandelaren zijn benaderd voor een vervolgonderzoek naar de impact van de coronamaatregelen op jongeren en hulpverleners in de JeugdzorgPlus. De volgende vraag staat centraal: In hoeverre hebben de coronamaatregelen effect op jongeren binnen de JeugdzorgPlus, en hebben de maatregelen effect op het suïcide risico binnen de leefgroepen? Ook zijn we benieuwd naar het effect van de coronacrisis op het werkklimaat en het handelen van professionals. 

Inmiddels hebben tweederde van de behandelaren gereageerd en de vragenlijst ingevuld. Binnenkort worden de eerste resultaten openbaar gemaakt.

> Terug naar `Nieuws`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd