Regionale kenniswerkplaatsen jeugd van start

Regionale kenniswerkplaatsen jeugd van start

Samen leren en verbeteren in de regio 

Dit jaar gaan 14 regionale kenniswerkplaatsen jeugd (RKJ) aan de slag met de belangrijkste vraagstukken op het gebied van jeugd in hun regio. Door kennis vanuit verschillende perspectieven te delen en gezamenlijk te leren, ondersteunen deze samenwerkingsverbanden de jeugdsector bij het vernieuwen en professionaliseren.

Inside Out is 1 van de 14 RKJ's. Afgelopen maand kregen we van ZonMw de subsidie toegekent voor de komende 4 jaar! Deze subsidie is een vervolg op het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd, dat in 2015 van start ging. Met deze subsidie maakt de huidige academische werkpalats een doorstart als regionale kenniswerkplaats.

Als RKJ gaat Inside Out aan de slag met het vraagstuk normalisatie in de regio Arnhem-Nijmegen: Hoe kunnen kinderen en jongeren die uit huis worden geplaatst 'zo thuis mogelijk' opgroeien? Het vraagstuk wordt in twee concrete projecten uitgewerkt over het voorkomen van uithuisplaatsing door andere vormen van zorg en het verkorten van het verblijf op leefgroepen.

Landelijke uitwisseling

In een RKJ komen de werelden van praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en jongeren en ouders samen. Door samen te werken, leren en verbeteren, dragen de RKJ’s bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van de jeugd. ZonMw en de werkplaatsen zetten zich ervoor in dat de kennis en inzichten die regionaal worden opgedaan voor iedereen beschikbaar komen. Om dit te stimuleren, zijn de werkplaatsen verbonden aan onder andere de Werkplaatsen Sociaal Domein, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.  

Startbijeenkomst

Op maandag 5 oktober 2020 vindt in Utrecht de startbijeenkomst plaats. Wilt u kennis maken met de RKJ’s en meer te weten komen over de thema’s waarmee ze aan de slag gaan? Meld u dan alvast aan voor de bijeenkomst via

Meer weten?

ZonMw-programma regionale Kenniswerkplaatsen jeugd?

> Terug naar `Nieuws`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd