Artikel over de effecten van de interventie 'Jij bent Ok ' gepubliceerd

Artikel over de effecten van de interventie 'Jij bent Ok ' gepubliceerd

Ivon Riemersma heeft een artikel over de effecten van de interventie Jij bent Ok gepubliceerd getiteld ‘You are Okay’: Effects of a support and educational program for children with mild intellectual disability and their parents with mental health concerns’. Jij bent ok betreft een competentieprogramma voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblemen en hun ouders met psychische en/of verslavingsproblemen (KOPP/KVO). Jongeren hebben na het volgen van het programma minder internaliserende en externaliserende problemen dan voor het programma. Ouders laten minder permissief opvoedgedrag zien; ze negeren hun kind minder en reageren meer adequaat. Geconcludeerd kan worden dat het toevoegen van het programma ‘Jij bent okay’ aan de reguliere zorg voor jongeren met een LVB en gedragsproblemen, een meerwaarde heeft voor jongeren en ouders. Om verdere conclusies te kunnen trekken is vervolgonderzoek noodzakelijk. ‘Jij bent okay’ zal voor LVB-instellingen beschikbaar worden, zodat vervolgonderzoek in de praktijk mogelijk gemaakt wordt.

 

Lees hier het artikel. 

 

> Terug naar `Nieuws`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd