Beter in transitie met de BETERapp?

Beter in transitie met de BETERapp?

Onlangs verscheen in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek en artikel over het onderzoek naar de inzet van een app tijdens de transitie 18-/18+ geschreven door Marieke Brouwer, Coleta van Dam, Erik Jansen, Karin Nijhof, Roy Otten, Ron Scholte, Joke Stoffelen.

De transitie naar volwassenheid is voor jongeren veelal een bijzondere, en soms ook belastende periode. Voor jongeren in een jeugdinstelling is deze periode extra belastend. Door de ‘harde knip’ bij 18 jaar verlaten de meeste jongeren de jeugdhulp op deze leeftijd en maken eerder dan leeftijdgenoten stappen naar zelfstandigheid, veelal met een beperkt steunend netwerk. Het project Over de Drempel onderzocht de factoren die voor jongeren een rol spelen tijdens deze transitie vanuit de jeugdhulp, en bekeek in hoeverre een mobiele applicatie (app) hun in deze periode ondersteuning kon bieden. Uit de resultaten van het
onderzoek, waarin een kleinere groep jongeren tijdens en nu hun transitie gevolgd werd, blijkt dat een app ondersteunend kán zijn tijdens de transitie, maar dan náást het contact met de oud-mentor en/of de vervolghulpverlening, en niet in plaats daarvan. Het onderzoek levert ook relevante nevenbevindingen op over de inzet van technologie in de hulpverleningspraktijk.

Bekijk hier het hele artikel.

 

 

> Terug naar `Nieuws`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd