Implementatieproject De Dappere Kat

29 juni 2016

Het programma Dappere Kat richt zich op angstpreventie in het basisonderwijs. Dappere Kat richt zich op kinderen tussen 8 en 12 jaar die verhoogde angstklachten hebben. Manon Starrenburg heeft de effectiviteit van het programma onderzocht en de eerste voorlopige resultaten lijken positief (artikel is nog onder review).

In navolging op dit onderzoek aan de RU, hebben vanuit de HAN kwalitatieve evaluaties plaatsgevonden over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van het programma binnen een schoolcontext.

 

Gebruiksvriendelijkheid

Vier studenten van de HAN (opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, SPH) hebben een kwalitatief onderzoek verricht naar de bruikbaarheid en aantrekkelijkheid van Dappere Kat: wat vinden leerlingen, ouders, docenten en trainers belangrijk bij het geven of krijgen van het programma. Kortom: Hoe kan het aanbod van het groepsprogramma Dappere Kat worden afgestemd op de beoogde doelgroep?

Uit dit onderzoek bleek dat het programma voor de trainers nog wat onoverzichtelijk was. De deelnemers (leerlingen) zouden het graag meer visueel aantrekkelijk gepresenteerd willen hebben. De studenten hebben naar aanleiding van deze bevindingen het eindproduct de dappere kattenbak ontwikkeld. Naast het ontwerp van de zeer herkenbare kat als logo, zitten in deze bak alle benodigdheden voor het programma overzichtelijk bij elkaar. De producten zoals een angstladder zijn door de studenten ontwikkeld. Ook hebben zij de handleiding aangepast en opgesplitst in een boekje met tips, trucs, achtergrondinformatie en een beschrijving per sessie.

 de_dappere_kat_3.jpg

Door de ontwikkeling van de dappere kattenbak heeft de trainer minder voorbereidingstijd nodig en weet de trainer sneller en gemakkelijk wat de inhoud van iedere sessie is. Dit vergroot het gebruikersgemak. De meer aantrekkelijke vormgeving vergroot mogelijk de motivatie van de leerlingen om met de oefeningen aan de slag te gaan.

De studenten die dit onderzoek hebben uitgevoerd, zijn Laura Drijfhout, Teuntje Manders, Nikky Hendriks en Wilke Jacobs.

 

Ouderbetrokkenheid

Uit interviews met een aantal ouders is gebleken dat ze behoefte hadden aan meer informatie over angst bij kinderen, hoe hiermee om te gaan en hoe hun kind te begeleiden bij de huiswerkopdrachten uit de Dappere Kat. Met name de manier waarop ouders dapper gedrag bekrachtigen, kan de effectiviteit van het programma versterken.

Een student van de HAN (opleiding Toegepaste Psychologie, TP) doet onderzoek naar de manier waarop deze ouderbetrokkenheid bevorderd kan worden. De focus ligt op de manier waarop de positieve bekrachtiging van ouders/verzorgers het ‘dappere’ gedrag van hun kind kan bevorderen. In dit project worden praktische handvatten ontwikkeld om de ouders te ondersteunen bij het bieden van deze bekrachtiging: een brochure, een fridge-flyer en een PowerPoint. De inhoud van deze handvatten komt voort uit de input van ouders/verzorgers die al ervaring hebben met Dappere Kat.

de_dappere_kat_1.jpg

De student die dit onderzoek uitvoert, is Lakmali van Haaren-Pulles.

 

Uitvoerbaarheid door leerkrachten

De Dappere Kat is ontwikkeld om uitgevoerd te worden door WO-geschoolde orthopedagogen of psychologen. Vanuit de HAN (opleiding Toegepaste Psychologie, TP) wordt onderzocht of het programma ook uitvoerbaar zou kunnen zijn door basisschoolleerkrachten. Als zij de training namelijk zelf kunnen uitvoeren, is een brede implementatie van De Dappere Kat veel gemakkelijker te realiseren:

  • de leerkracht kan vaker aanwezig zijn om het kind te helpen wat de transfer van het geleerde in de training vergemakkelijkt
  • de leerkracht is goedkoper voor de school om in te huren dan een externe trainer
  • de leerkracht kan gemakkelijker angst signaleren als zijn/haar kennis op dit gebied ook groter is, en dus zien welke leerlingen in aanmerking voor De Dappere Kat zouden komen

De_Dappere_Kat_2.jpg

De student ontwikkelt een ‘pre-training’ waarbij lerkrachten een voorbereidende cursus volgen. Als leerkrachten deze pre-training hebben gevolgd, kunnen zij deelnemen aan de reguliere trainingen die WO-geschoolde trainers ontvangen om De Dappere Kat uit te kunnen voeren. De pre-training wordt ontwikkeld met input van zowel basisschoolleerkrachten als trainers die de reguliere training al eens gevolgd hebben.

De student die dit onderzoek uitvoert, is David Schaftenaar.

 

> Terug naar `Nieuws`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd