Publicatie onderzoek naar empowerment van ouders en gedragsproblemen van kinderen tijdens ambulante begeleiding (IAG).

Publicatie onderzoek naar empowerment van ouders en gedragsproblemen van kinderen tijdens ambulante begeleiding (IAG).

Pactum heeft samen met de Radboud Universiteit onderzoek gedaan naar de empowerment van ouders en gedragsproblemen van kinderen in één- en tweeoudergezinnen tijdens Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding(IAG). De resultaten van deze studie zijn recent gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Child and Family Studies.

De onderzoekers onderzochten 140 éénoudergezinnen met een alleenstaande moeder en 156 moeder-vadergezinnen. Alle gezinnen kregen IAG door Pactum.

Algemene conclusie van het onderzoek is dat tijdens IAG de empowerment van ouders toeneemt en de gedragsproblemen van kinderen afnemen bij zowel éénoudergezinnen als tweeoudergezinnen. De aan- of afwezigheid van een partner in het gezin lijkt wel een rol te spelen in de wijze waarop deze veranderingen tot stand komen. In de publicatie wordt ingegaan op de implicaties hiervan voor IAG. De resultaten van het onderzoek zijn meegenomen in de vernieuwde wetenschappelijke onderbouwing van IAG bij de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

De volledige publicatie is verkrijgbaar via: https://lnkd.in/eKy22Jt

> Terug naar `Nieuws`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd