Samen werken aan ambulante gezinshulp (SWAG) afgerond

Samen werken aan ambulante gezinshulp (SWAG) afgerond

Het project Samen werken aan ambulante gezinshulp (SWAG) is afgerond. Zoals gebruikelijk is in een eindrapportage van ZonMw verslag gedaan over de ontwikkeling, de opbrengsten en de geleerde lessen. Ook is een procesevaluatie geschreven en een Leerlijn betekenisvol samenwerken voor aankomende professionals in het sociale domein ontwikkeld. Momenteel zijn we op zoek naar mogelijkheden om een doorstart te maken met de Leergemeentschap SWAG. Hoewel we veel geleerd hebben, zijn we er immers nog niet. We willen kijken hoe we de inbedding van de opgeleverde kennis over samenwerkingsvraagstukken in onderwijs verder kunnen doorontwikkelen. Ook willen we in het nieuwe jaar graag in overleg hoe we vorm kunnen geven aan vervolg praktijkonderzoek naar optimalisering van de samenwerking met jongeren en hun gezinnen. De ontplooide initiatieven van de afgelopen twee jaar stoppen daarmee niet. En daar zijn we heel blij om!

> Terug naar `Nieuws`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd