Save the date: 4 april Utrechtse Jeugd Meet-Up

 

Save-the-date: Utrechtse Jeugd Meet-Up ‘Opgroeien in armoede’

Op donderdag 4 april 2019 van 14.45-17.00 organiseert de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht een Jeugd Meet-Up. Het thema is ‘Opgroeien in armoede’. Sprekers zijn Tamara Madern (Lector Schuldpreventie & Vroegsignalering Hogeschool Utrecht) en Marcel van Eck (gezinswerker bij Lokalis en science-practitioner bij Tranzo, Tilburg Universiteit.

 

Wij nodigen we jullie – coördinatoren en andere betrokkenen van de werkplaatsen jeugd – van harte uit om deel te nemen. Nadere informatie over locatie (centrale plek in Utrecht), programma en aanmelden volgt. Reserveren jullie deze datum alvast in jullie agenda’s?

 

Toelichting op de Utrechtse Jeugd Meet-Ups:

Naast onderzoeksprojecten organiseert de AWTJ Utrecht kennisbijeenkomsten over actuele thema’s die relevant en actueel zijn in het kader van de transformatieopgaven. Het zijn discussiebijeenkomsten met een herkenbaar format onder de naam ‘Utrechtse Jeugd Meet-Ups’. Doel van deze discussiebijeenkomsten is het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie over de transformatie van in het jeugddomein. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, jeugdigen en opvoeders, onderzoekers, docenten en voor eenieder die geïnteresseerd is in de transformatie jeugd en de AWTJ Utrecht. Tijdens een Utrechtse Jeugd Meet-Up geven eerst twee of drie sprekers vanuit verschillend perspectief (wetenschap, beleid, onderwijs, praktijk) kort (10-15 minuten) hun visie op het onderwerp. Daarna is volop ruimte voor discussie. Aan deelname van de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. De bijeenkomsten worden georganiseerd op een centrale locatie in Utrecht, duren van 14:45-16:45 uur en worden afgesloten met informeel napraten (met wat te drinken).

> Terug naar `Nieuws`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd