Themabijeenkomst Kom in Actieonderzoek!

Op 8 februari van 9.30 tot 11.00 uur in Huize Heijendaal.

 

Inside Out heeft meegewerkt aan het bijna afgeronde onderzoek Lerend Transformeren waarbij het doel was professionals en organisaties in het jeugddomein te ondersteunen bij het ontwikkelen van een nieuwe werkstijl gericht op transformatie van de zorg voor jeugd. Hierbij is gebruik gemaakt van actie onderzoek. Het doen van actieonderzoek wordt steeds populairder al is het voor veel organisaties nog nieuw en is er ook de nodige scepsis over deze manier van onderzoek. Het past echter goed bij wat er allemaal speelt in de organisaties die jeugdhulp bieden. Het is een methode waarbij je aan het implementeren, ontwikkelen én onderzoeken bent. Het is een goede manier om de lessen die je leert gelijk in praktijk te brengen.

Renske van Bemmel en Ella Tacq hebben namens Inside Out de deelprojecten ‘De juiste hulp op maat’ en ‘Meer ruimte voor professionals’ uitgevoerd en geven eerst een korte impressie van hun bevindingen en hoe de uitvoering van het actie onderzoek heeft plaatsgevonden. Daarbij geven ze aan welke verschillende methoden en technieken (en creatieve invalshoeken) zijn gebruikt. Daarna zal Martha van Biene vanuit theoretische invalshoeken van actieonderzoek en lerend organiseren met ons op zoek gaan hoe de tot nu toe gehanteerde methoden en technieken mede van belang zijn voor het ‘produceren’ van betekenisvolle data. We gaan in gesprek of en hoe de participatieve vormen van actieonderzoek met de subjectieve betrokkenheid van professionals, organisaties/teams hebben geleid tot nieuwe kennis over het te ontwikkelen ondersteuningsaanbod waarin tegelijkertijd het nieuwe werken leidend is. Martha zal ingaan op het belang van een verantwoorde data-analyse en hoe bepaalde vormen van coderen kunnen helpen om tot resultaten te komen. We hebben aandacht voor het gegeven dat het faciliteren van dit type onderzoek tegelijkertijd betekent dat niet alles van tevoren is te overzien. Juist de situaties of vraagstukken die onderhevig zijn aan snelle sociale verandering en vernieuwing hebben voordeel bij actieonderzoek, omdat het onderzoek met zijn participanten direct deel uitmaakt van het (interventie)proces. Vanuit een reflectieve samenspraak kunnen we inzicht krijgen of we met de actieonderzoeken uiteindelijk dichter bij de transformatiedoelen komen: gericht op alle kinderen zodat ze gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en naar vermogen kunnen participeren in de samenleving.

 

Over Martha van Biene:

Martha van Biene heeft een expertisebureau op het terrein van verandermanagement en organisatieleren. Haar ervaringsgebied betreft het ontwerpen van leersystemen in organisaties. Zij was van 2007 tot medio 2016 lector bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij was in dit verband - in opdracht van VWS - programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen. De opdracht was het mede vormgeven aan de transitie- en transformatieprocessen in het sociaal domein en de daaraan gerelateerde professionalisering. Vanuit ‘lerend perspectief’ werkte zij met burgers en professionals/studenten aan nieuwe infrastructuren voor leren, werken en samenleven. Na de studie Management of Learning and Development promoveerde zij in 2005 op het thema ‘Wederkerig leren. Onderzoek naar georganiseerde leerondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking en professionals’. Actieonderzoek maakt steeds onderdeel uit van haar werk om te kunnen bijdragen aan het vormgeven van nieuwe democratische arrangementen ten dienste van burgers/cliënten en professionals.

 

> Terug naar `Nieuws`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd