Themabijeenkomst Kom in Actieonderzoek!

Themabijeenkomst Kom in Actieonderzoek!

Op 8 februari 2019 hebben Martha van Biene, Ella Tacq en Renske van Bemmel een presentatie verzorgd over Actieonderzoek naar aanleiding van het bijna afgeronde onderzoek Lerend Transformeren. Dit door ZonMw gefinancierde onderzoek had als doel om professionals en organisaties in het jeugddomein te ondersteunen bij het ontwikkelen van een nieuwe werkstijl gericht op transformatie van de zorg voor jeugd. De bijeenkomst was voor de partners van Inside Out en andere geïnteresseerden.

--> Download hier de presentatie.

Ella en Renske vertellen over de ervaringen bij organisaties waar de actieonderzoekers zijn geweest. Actieonderzoek is vooral inspireren, aanzwengelen, proberen, evalueren, prikkelen en activeren: het verleiden tot verandering. Vanuit het publiek komen kritische vragen over wanneer je dan kunt spreken van implementatie/verandermanagement, en wanneer het dan echt actieonderzoek wordt. Actieonderzoek gaat met name over kwalitatieve data en je bent vooral ook facilitator, wat dit inderdaad een punt van aandacht en soms zelfs een valkuil maakt. Ook wordt vanuit de zaal aangegeven dat doordat de organisaties zo vrij zijn gelaten in de vragen die ze beantwoord wilden zien, je ook bepaalde zaken mist. Zo ontbreekt bij enkele voorbeelden het cliënten-/gezins-perspectief en ontbreken ook de kennisvragen vooraf over wat je wilt weten.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een theoretisch verhaal over Actieonderzoek van Martha. Al met al een inspirerend verhaal!

Op dit moment zijn de deelonderzoeken uitgevoerd en wordt de data door TNO geanalyseerd. Op 8 april 2019 is er een slotsymposium waarin de bevindingen van alle 15 deelprojecten worden gepresenteerd. Lees hier meer.

> Terug naar `Nieuws`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd