Wie zijn wij?

Inside-Out is een samenwerkingsverband tussen instellingen voor jeugdzorg, beleid, onderzoek en onderwijs in de regio Nijmegen. Kijk hier welke partners aangesloten zijn bij dit verband.

De bestuurders van deze organisaties vormen samen de general board. Elke organisatie heeft ook een afgevaardigde die inhoudelijk betrokken is bij de academische werkplaats, de adviesraad. Zowel de general board als de adviesraad vergadert twee tot vier keer per jaar om lopende zaken te bespreken en tot besluiten te komen. Om dit alles te ondersteunen is er nog de coördinator, die alle praktische zeken regelt. Op dit moment is dat Renske Koordeman. Directeur van Inside-Out is dr. Ron Scholte. Tot slot is er een cliëntencommissie die doorweven zit in alle andere onderdelen van de academische werkplaats en adviseert over de positie en inbreng van cliëntenkennis. In deze organisatorische lagen van de academische werkplaats ontstaan projecten die zij samen oppakken.

Qua organisatiestructuur ziet dat er als volgt uit:

 Structuur_Inside_Out.png

 

> Terug naar `Over ons`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd