afronding project ZieMe

Vanuit de Academische Werkplaats ‘Inside-Out’ en VIGO is een gezinstriage-instrument ontwikkeld: de ZieMe (Zorg Indicatie En oMstandigheden Evaluatie). Ontwikkeld met en voor de praktijk, is de ZieMe een vragenlijst bedoeld om een uitgebreide en overzichtelijke verklarende analyse te maken, die niet alleen de kenmerken van de jongere in acht neemt, maar ook de kenmerken van het gezin en de omgeving.

Werk maken van allianties

De alliantie, de kracht van de werkrelatie tussen een hulpverlener en een cliënt, is een krachtige voorspeller voor het resultaat van de hulpverlening. Maar wat zijn nu strategieën die bijdragen aan de bevordering van deze alliantie in het werken met jongeren, ouders en hun netwerk? In dit rapport wordt een overzicht gepresenteerd van werkzaam gebleken strategieën op basis van internationale wetenschappelijke publicaties.

Promotie Ivon Riemersma: Jij bent okay

Op 19 april 2023 is Ivon Riemersma gepromoveerd. De titel van haar proefschrift is 'Jij bent okay. Een interventie voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en hun ouders met psychische klachten.' Ivon is verbonden aan Pluryn, een van de partners van de werkplaats..

Promotie Maartje van Sonsbeek: Onderzoek naar de effectieve onderdelen van feedback van ROM

Maartje van Sonsbeek is in 2023 gepromoveerd op onderzoek naar de effectieve onderdelen van feedback van Routine Outcome Monitoring (ROM) in de ggz. Maartje is verbonden aan Pro Persona, een van de partners van de werkplaats. .

Promotie Angela Schuurmans

Angela Schuurmans is in 2022 gepromoveerd. Ze heeft onderzoek gedaan naar het effect van 'game-based' meditatie-therapie. Angela is verbonden aan Pluryn, een van de partners van de werkplaats..
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd