Ervaringen en behoeften rondom suïcide in de Jeugdzorgplus

Als suïcide en suïcidale uitingen je dag kleuren: wat doet dat dan met jou en mij? 

Dit kwalitatieve onderzoek had als doel het krijgen van inzicht en kennis over de ervaringen en behoeften van jongeren en hulpverleners op leefgroepen waar suïcide-problematiek speelt. Het onderzoek levert een praktische bijdrage aan verbeteren van de zorg aan jongeren in de sector. 

Onderzoeksvragen

Wat gebeurt er op de groep als een jongere het niet meer ziet zitten en zich suïcidaal uit? Wat doet dat met de sfeer? Hoe reageren jongeren en professionals? Wat wordt gedaan en wat wordt achterwege gelaten? Wat vinden jongeren / hulpverleners daarvan? Ook de analyses van de interviews worden samen met ervaringsdeskundigen uitgevoerd.

Methoden 

Vanaf oktober 2019 werden interviews afgenomen met drie verschillende groepen: 1) jongeren van 12 tot 18 jaar; 2) hulpverleners binnen de JeugdzorgPlus; en 3) hulpverleners van de samenwerkende ketenpartners.

Samenwerking met ervaringsdeskundigen

Alle interviews werden samen met ervaringsdeskundigen uitgevoerd. De interviews met de hulpverleners werden samen met een hulpverlener die ervaring heeft met suïcidale jongeren, uitgevoerd. Met de inbreng van ervaringsdeskunidgen werden ervaringen en inzichten vanuit een insiderperspectief gebracht. Dit perspectief heeft een belangrijke aanvullende waarde op het wetenschappelijke onderzoeksperspectief. Daarnaast zorgt de inbreng van ervaringsdeskundigen voor een open klimaat waarin een jongere of hulpverlener zich makkelijker openstelt en diepgaande gesprekken gevoerd kunnen wroden.

Update onderzoek 2021

We hebben ondanks de belemmeringen van Corona, de inclusie van het onderzoek ruimschoots gehaald. Er zijn in totaal 42 deelnemers geinterviewd: 13 jongeren (11 meisjes en 2 jongens). 18 hulpverleners werkzaam in de jeugdzorgPlus en 11 hulpverleners werkzaam bij ketenpartners (Karakter of EntreaLindenhout).

Het eindverslag van het onderzoek is door ZonMW goedgekeurd.

Er is een korte film gemaakt, waarin jongeren tips geven aan hulpverleners over hoe zij het liefst behandeld willen worden als zij suïcidaal zijn of zichzelf beschadigen. Er deden 4 jongeren mee, en 3 hulpverleners.

Naast de film is er ook een prachtige weekkalendergemaakt. In de kalender zijn quotes van jongeren opgenomen waarin zij duidelijk maken wat hen helpt op het moment dat ze suïcidaal zijn of zichzelf willen beschadigen. Ook zijn er tips en aanbevelingen voor hulpverleners in de kalender opgenomen.

In het kader van het promotie-traject van Shireen Kaijdoe waar dit onderzoek deel van uitmaakt, zullen er ook de nodige artikelen over dit onderzoek verschijnen.

Meer weten of de kalender bestellen?

Bel of mail Shireen Kaijadoe (onderzoeker):0631048406  of mail Monique Veeneman (onderzoeksassistent):

 

IMG_1159.jpg

> Terug naar `Projecten`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd