Vraagwijzer cliëntenparticipatie

 

METHODIEK

Vraagwijzer cliëntenparticipatie in onderzoek

Inside Out – Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen

 

>>> download hier de vraagwijzer

 

De vraagwijzer is onderdeel van het magazine verschenen.

Bekijk ook filmpjes over de vraagwijzer: [1][2] 

 

Wat is het?

De vraagwijzer is een praktische handreiking voor onderzoekers en studenten om op een doordachte wijze met cliënten samen te werken in onderzoek.

 

Aanleiding

Om het werk in de jeugdsector te verbeteren, is het belangrijk dat opvoeders en jeugdigen een stem hebben in onderzoek naar die jeugdsector. Zij kunnen in de verschillende onderzoeksfasen een waardevolle bijdrage leveren aan de relevantie, validiteit en uitvoerbaarheid van wetenschappelijk onderzoek. Hoewel er al veel is geschreven over cliëntenparticipatie in onderzoek, blijkt het voor onderzoekers lastig te zijn om daadwerkelijk  met opvoeders en jeugdigen samen te werken in onderzoek. Deze vraagwijzer biedt hen praktische handvatten.

 

Resultaten

De vraagwijzer is ontwikkeld door Zorgbelang Gelderland op verzoek van Inside Out. De vraagwijzer bestaat uit:

  1. Overkoepelende vragen. Bijvoorbeeld: ‘Wat moet je je steeds weer afvragen als je met cliënten samenwerkt in onderzoek?’
  2. Specifieke vragen per onderzoeksfase, gestructureerd aan de hand van de onderzoekscyclus.
  3. Rollen die cliënten in kunnen nemen in onderzoek, weergegeven in een horizontale participatieladder.
  4. Literatuursuggesties ter inspiratie en verdieping.

 

Toepassing en hoe verder?

De vraagwijzer is toegelicht en uitgedeeld aan de stuurgroepleden van de AWJ Inside Out. Zij vervullen een ambassadeursfunctie wat betreft de verspreiding van de vraagwijzer onder hun contacten.

De vraagwijzer wordt in verschillende opleidingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gebruikt om docenten en studenten bewust te maken van de mogelijkheden om met ouders en jongeren samen te werken in onderzoek. Zo wordt, aan de hand van de Vraagwijzer, samen met docenten Pedagogiek gewerkt aan het versterken van participatie van ouders en jongeren in afstudeeronderzoeken en is de vraagwijzer opgenomen in een kennisclip van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Studenten van de Master Social Work krijgen college over het toepassen van de vraagwijzer in praktijkverbetertrajecten.

Door middel van een Verspreidings- en implementatie impuls van ZonMw is de vraagwijzer - samen met andere producten die binnen de academische werkplaatsen jeugd ontwikkeld zijn op het gebied van cliëntgestuurd werken – breder verspreid in de praktijk. Eindproducten hiervan zijn een digitaal magazine en een lesopzet voor studenten en docenten van hogescholen.

 

Producten en publicaties

 

Projectgegevens

Titel: Vraagwijzer cliëntenparticipatie in onderzoek

Uitvoering door: Inside Out – Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen; in samenwerking met Zorgbelang Gelderland en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 

Contactgegevens

Voor vragen over de ontwikkeling van de vraagwijzer

Lineke van Hal, onderzoeker Kenniscentrum HAN SOCIAAL: kenniscentrum.hansociaal@han.nl

 

> Terug naar `Projecten`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd