Klein & Fijn projecten (afgerond)

In 2011 t/m 2013 hebben veel klein & fijn projecten plaatsgevonden. Hieronder leest u waar deze projecten voor waren en welke projecten dat waren.

“ Klein & fijn” projecten beogen concrete onderwerpen en vraagstukken uit de praktijk met kortdurend onderzoek te begeleiden. Via scriptiestudenten en onderzoekstages van de RU en de HAN wordt er kleinschalig onderzoek uitgevoerd naar relevante praktijkvraagstukken. Hierbij maken we vooral gebruik van “combi” studenten; dit zijn studenten die hun master-scriptie schrijven over een onderzoek dat ze uitvoeren op de instelling waar ze ook stage lopen. In september 2011 zijn 15 stagescriptie-projecten (combi studenten) binnen instellingen van de academische werkplaats van start gegaan. In 2012 zijn nog eens 12 stagescriptie-projecten van start gegaan. De professional levert hierbij vraagstukken aan en faciliteert de dataverzameling en een onderzoeker vanuit de RU begeleidt het analyse- en schrijfproces.

 

Meer informatie over “Klein & fijn” projecten vind je in de presentatie van Jan-Willem Veerman over de stage-scriptie combi. Daarnaast kun je twee presentaties bekijken over_ons “Klein & fijn” projecten die in 2011/2012 hebben plaatsgevonden binnen Pro Persona en in samenwerking met de GGZ Oost-Brabant.  

 

Als je interesse hebt in het opzetten van een “Klein & fijn” project of vragen hebt, neem dan contact op via ons contactformulier.

 

Hieronder is informatie te vinden over de afgeronde “Klein & fijn” projecten. Klik op een jaar voor meer informatie.

 

Klein & Fijn Projecten 2011-2012

2011/2012 Klik op een project voor meer informatie.   AmbulatoriumKinderen met Probleemgedrag. Over de Opvoedingsstress van Moeders.   AmbulatoriumDe Top Problems van Cliënt-jeugdigen en Ouders op het Ambulatorium.    OosterpoortInterventies van de methodiek Ouderbegeleiding bij Roldifferentiatie en de tevredenheid van ouders.

Klein & Fijn projecten 2012-2013

2012/2013 Klik op een project voor meer informatie.   AmbulatoriumIk doe dus ik durf: De mate van coping als voorspeller van angststoornissen bij basisschoolkinderen en het effect van leeftijd hierop.    EntréaCliëntenfeedback in de (semi)-residentiële behandeling.   EntréaWerkzame factoren van systeemtherapie als aanvullende interventie.    EntréaPilot cliëntenfeedback in de semi-residentiële behandeling voor kinderen van 6-12 jaar.    GGZ Oost BrabantHet effect van het depressie preventie programma ‘Op Volle Kracht’ (OVK) op angst- en depressiesymptomen onder adolescente KOPP-meisjes.    PactumDe betekenis van vrienden voor jongeren in gesloten jeugdzorg.    PlurynCo-morbide internaliserende problematiek bij jongeren die residentiële hulpverlening krijgen voor externaliserende problematiek.    Zorgbelang GelderlandNazorg voor jongeren uit de jeugdzorg. Wat werkt?     .
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd