Promotieonderzoek Shireen Kaijadoe

Shrieen Kajiadoe is verbonden aan Karakter, een van de partners van de werkplaats. Haar onderzoek richt zich op suïcide in de JeugdzorgPlus. Shireen werkt samen met ervaringsdeskundige jongeren en ouders..

Promotieonderzoek Bas de Veen

Bas de Veen onderzoekt het effect van internationale kennisuitwisseling op innovatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Bas is verbonden aan Karakter, een van de partners van de werkplaats..

Promotieonderzoek Marloes Jaspers-van der Maat

Marloes Jaspers-van der Maat onderzoekt de effectieve elementen van het preventieprogramma DSAV. DSAV staat voor De School Als Vindplaats; een methodiek om kwetsbare basisschoolleerlingen te helpen. Marloes is verbonden aan Praktikon, een van de partners van de werkplaats..

eCoach: participatief ontwerpen van een innovatieve methodiek om de zelfstandigheid van kwetsbare jongeren te stimuleren door middel van technologie

AchtergrondDe overgang naar volwassenheid is vaak een lastige tijd in de levensloop van kwetsbare jongeren. Deze groep heeft potentie en ambities, maar ook behoefte aan passende ondersteuning. Zorgprofessionals zoeken daarbij naar mogelijkheden de eigen regie te versterken, onder andere door het begeleiden in persoonsgedreven toekomstplanning.

Natuurlijk mentorschap in provincie Gelderland

Vanuit het Bovenregionaal Expertisecentrum (BOEG) is subsidie beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de inzet van natuurlijk mentorschap in de zeven jeugdhulpregio's van Gelderland.  Aanleiding project Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat het samenwerken met het sociaal netwerk van gezinnen belangrijk is om jeugdhulp succesvol te maken.
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd