Ervaringen en behoeften rondom suïcide in de Jeugdzorgplus

Als suïcide en suïcidale uitingen je dag kleuren: wat doet dat dan met jou en mij?   Dit kwalitatieve onderzoek heeft als doel het krijgen van inzicht en kennis over de ervaringen en behoeften van jongeren en hulpverleners op leefgroepen waar suïcide-problematiek speelt. Het onderzoek levert een praktische bijdrage aan verbeteren van de zorg aan jongeren in de sector.    Onderzoeksvragen Wat gebeurt er op de groep als een jongere het niet meer ziet zitten en zich suïcidaal uit? Wat doet dat met de sfeer? Hoe reageren jongeren en professionals? Wat wordt gedaan en wat wordt achterwege gelaten? Wat vinden jongeren / hulpverleners daarvan? Ook de analyses van de interviews worden samen met ervaringsdeskundigen uitgevoerd.   Methoden  Vanaf oktober 2019 worden interviews afgenomen met drie verschillende groepen: 1) jongeren van 12 tot 18 jaar; 2) hulpverleners binnen de JeugdzorgPlus; en 3) hulpverleners van de samenwerkende ketenpartners.   Samenwerking met ervaringsdeskundigen Alle interviews worden samen met ervaringsdeskundigen uitgevoerd.

Transformatie en outcome: het verhaal achter de cijfers

Per 1 januari 2015 wordt de jeugdhulp georganiseerd en gefinancierd door gemeentes. De effecten van deze transformatie worden gemeten en onderzocht met een landelijke set outcome-criteria. Maar wat zeggen deze cijfers? Deze vraag wil Inside Out beantwoorden met het project transformatie en outcome: het verhaal achter de cijfers.

Over de drempel: onderzoek naar het effect van de BeterAPP bij jongern in transitie

Als jongeren rond hun 18e jaar de jeugdzorg verlaten, kunnen ze dit als stressvol ervaren. Bekende structuren vallen weg en ineens moeten ze zichzelf zien te redden. Het project ‘Over de drempel’ onderzoekt of de mobiele BeterAPP deze jongeren kan helpen bij de transitie. Het project werd in februari 2017 gestart door Pluryn, AWTJ ‘Inside Out’, HAN sociaal domein en Zorgbelang Gelderland.

iamYu

Opening the black box of residential youth care   In samenwerking met de Universiteit, Pluryn, Entréa/Lindenhout, CONRISQ, Praktikon, de Academische Werkplaats Inside Out en Tranzo is begin september een investment grant geschreven voor het bouwen van een dataverzamelingstool voor de praktijk en onderzoek.   Sinds de transformatie van de jeugdzorg wordt de vraag naar cliëntgerichte, gepersonaliseerde zorg steeds groter.

Regionale leernetwerken

Op de valreep voor de zomervakantie kwam voor een aantal van onze partners het verlossende woord! De subsudieaanvraag 'Samen werken aan ambulante (gezins)hulp' is gehonoreerd.    De aanvraag is geschreven in reactie op de subsidieoproep van ZonMw 'Regional Leernetwerken'. Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) is kartrekker van deze aanvraag en beoogt met dit leernetwerk een leerproces in gang te zetten waarbij bestaande kennis wordt vertaald naar toepassingen in de opleidingen en praktijk.    Het project ist op 3 september 2018 van start gegaan..
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd