Normalisatie: Zo thuis mogelijk opgroeien

Begin 2020 kreeg Inside Out de ZonMw subsidie voor het programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd toegekend. Het programma is een vervolg op het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd, waarmee de huidige academische werkplaats een doorstart maakt als Regionaal Kenniswerkplaats (RKJ).

Ervaringen en behoeften rondom suïcide in de Jeugdzorgplus

Als suïcide en suïcidale uitingen je dag kleuren: wat doet dat dan met jou en mij?   Dit kwalitatieve onderzoek heeft als doel het krijgen van inzicht en kennis over de ervaringen en behoeften van jongeren en hulpverleners op leefgroepen waar suïcide-problematiek speelt. Het onderzoek levert een praktische bijdrage aan verbeteren van de zorg aan jongeren in de sector.    Onderzoeksvragen Wat gebeurt er op de groep als een jongere het niet meer ziet zitten en zich suïcidaal uit? Wat doet dat met de sfeer? Hoe reageren jongeren en professionals? Wat wordt gedaan en wat wordt achterwege gelaten? Wat vinden jongeren / hulpverleners daarvan? Ook de analyses van de interviews worden samen met ervaringsdeskundigen uitgevoerd.   Methoden  Vanaf oktober 2019 worden interviews afgenomen met drie verschillende groepen: 1) jongeren van 12 tot 18 jaar; 2) hulpverleners binnen de JeugdzorgPlus; en 3) hulpverleners van de samenwerkende ketenpartners.   Samenwerking met ervaringsdeskundigen Alle interviews worden samen met ervaringsdeskundigen uitgevoerd.

Transformatie en outcome: Het verhaal achter de cijfers

Vanaf 1 januari 2015 wordt de jeugdhulp georganiseerd en gefinancierd door gemeentes. De effecten van deze transformatie worden gemeten en onderzocht met een landelijke set outcome-criteria. Maar wat zeggen deze cijfers? Deze vraag wil Inside Out beantwoorden met het project transformatie en outcome: het verhaal achter de cijfers.

Over de drempel: onderzoek naar het effect van de BeterAPP bij jongern in transitie

Als jongeren rond hun 18e jaar de jeugdzorg verlaten, kunnen ze dit als stressvol ervaren. Bekende structuren vallen weg en ineens moeten ze zichzelf zien te redden. Het project ‘Over de drempel’ onderzoekt of de mobiele BeterAPP deze jongeren kan helpen bij de transitie. Het project werd in februari 2017 gestart door Pluryn, AWTJ ‘Inside Out’, HAN sociaal domein en Zorgbelang Gelderland.

Regionale leernetwerken

Start: 03-09-2018   Onderzoeksproject ‘Samenwerkingskwesties in beeld’ Uit onderzoek blijkt dat een krachtige samenwerkingsrelatie tussen hulpverlener en cliënten een positieve invloed heeft op de uitkomsten van de hulpverlening (De Greef, 2019). Ook is bekend dat het bouwen en onderhouden van goede samenwerkingsrelaties met meerdere gezinsleden (jeugdigen, hun ouders / verzorgers, netwerk) en met meerdere betrokken hulpverleners nog niet zo gemakkelijk is (Van Hattum, 2018).
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd