iamYu

Opening the black box of residential youth care

 

In samenwerking met de Universiteit, Pluryn, Entréa/Lindenhout, CONRISQ, Praktikon, de Academische Werkplaats Inside Out en Tranzo is begin september een investment grant geschreven voor het bouwen van een dataverzamelingstool voor de praktijk en onderzoek.

 

Sinds de transformatie van de jeugdzorg wordt de vraag naar cliëntgerichte, gepersonaliseerde zorg steeds groter. Met name in de residentie, waar jongeren lang verblijven en recidive hoog is, is die vraag groot.

In het aanstaande onderzoek wordt gewerkt aan iamYu, een innovatieve eHealth tool ter ondersteuning van samenwerking en zorg op maat. iamYu stelt jongerne in staat om sámen met hun beandelaar of begeleider te monitoren wat voor hen belangrijk is. Achter de computer bepalen behandelaar en jongere samen welke vragen er worden gesteld en hoe vaak er gemeten gaat worden & de jongere vult deze vragen vervolgens via de iamYu app in. Via een persoonlijke grafiek is het doel dat de jongere meer inzicht en gevoel van eigenaarschap over de behandeling krijgt. De volgende keer dat jongere en behandelaar samen zitten worden de resultaten besproken en kunnen patronen en persoonlijke verandering  beter herkend worden.

Deze data zullen uiteindelijk:

  1. onderzoekers in staat stellen om processen van verandering bij cliënten te bestuderen
  2. clinici handvatten bieden om gepersonaliseerde zorg te leveren
  3. cliënten inzicht geven in hun eigen (probleem)situatie en behandelproces

De reviewers en de commissie waren vol lof over de aanvraag:

‘there is real potential for this Dutch effort to inform practices worldwide’

In de eerste maanden van het project is gestart met de ontwikkeling van iamYu, zijn de eerste feedbacksessies geweest en in juli wordt het eerste prototype opgeleverd. Daarnaast zijn er verschillende subsidieaanvragen om onder andere cliëntparticipatie in het project te bevorderen & is iamYu genomineerd voor de Medische Inspirator Prijs 2019.

 

We zijn ervan overtuigd dat dit hele mooie kansen biedt voor praktijk en onderzoek binnen de academische werkplaats(en). Als je interesse hebt of vragen, neem dan contact op met Anna Lichtwarck-Aschoff (a.lichtwarck-aschoff@bsi.ru.nl).

 

Laatst bijgewerkt: 19-6-2019

> Terug naar `Projecten`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd