Normalisatie: Zo thuis mogelijk opgroeien

Begin 2020 kreeg Inside Out de ZonMw subsidie voor het programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd toegekend. Het programma is een vervolg op het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd, waarmee de huidige academische werkplaats een doorstart maakt als Regionaal Kenniswerkplaats (RKJ). Inside Out richt zich op het vraagstuk normalisatie:Hoe kunnen kinderen en jongeren die uit huis worden geplaatst 'zo thuis mogelijk' opgroeien? 

Landelijke uitwisseling in een RKJ

In een RKJ komen de werelden van praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en jongeren en ouders samen. Door samen te werken, leren en verbeteren, dragen de RKJ’s bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van de jeugd. ZonMw en de werkplaatsen zetten zich ervoor in dat de kennis en inzichten die regionaal worden opgedaan voor iedereen beschikbaar komen. Om dit te stimuleren, zijn de werkplaatsen verbonden aan onder andere de Werkplaatsen Sociaal Domein, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.  

Twee projecten

Het vraagstuk 'normalisatie' wordt in twee concrete projecten uitgewerkt:

  1. Uithuisplaatsing in leefgroepen voorkomen door andere vormen van zorg.
    We onderzoeken verblijf in een pleeggezin, gezinshuis en flexibel verblijf. We brengen ervaringen en behoeften van 15 jeugdigen (en hun ouders) in kaart.
  2. Verblijf in leefgroepen verkorten.
    We kijken naar wat werkt om verblijf te verkorten, wat er al gedaan wordt in de regio’s Gelderland en Nijmegen, en wat werkzame factoren zijn. We richten ons niet alleen op de jeugdigen en het gezin, maar zetten ook juist in op het sociale netwerk.

Klik op de projecten voor meer informatie over de 2 individuele projecten.

 

> Terug naar `Projecten`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd