Over de drempel: onderzoek naar het effect van de BeterAPP bij jongern in transitie

Over de drempel: onderzoek naar het effect van de BeterAPP bij jongern in transitie

Als jongeren rond hun 18e jaar de jeugdzorg verlaten, kunnen ze dit als stressvol ervaren. Bekende structuren vallen weg en ineens moeten ze zichzelf zien te redden. Het project ‘Over de drempel’ onderzoekt of de mobiele BeterAPP deze jongeren kan helpen bij de transitie. Het project werd in februari 2017 gestart door Pluryn, AWTJ ‘Inside Out’, HAN sociaal domein en Zorgbelang Gelderland. Het is een onderzoekstraject van 3 jaar. 

 

De BeterAPP 

 

De BeterAPP ondersteunt jongeren bij het in kaart brengen van de stemming, het formuleren en monitoren van doelen en het inschakelen van het netwerk wanneer het niet goed dreigt te gaan. De verwachting is dat de BeterAPP een belangrijke ondersteunende functie kan bieden tijdens de transitie, waardoor kans op terugval richting (meer intensieve) zorg wordt verkleind en maatschappelijke participatie wordt bevorderd.

Projectleider Coleta van Dam, onderzoeker bij AWTJ Inside Out, vertelt over haar ervaringen met de app en het project. ‘Het is voor jongeren mogelijk een goed instrument om te gebruiken. Maar we moeten nog wel wat onderzoek verrichten voordat we zover zijn.’

De onderzoekers kozen een app voor de transitie van “in zorg” naar “uit zorg”. ‘Hierin kunnen jongeren doelen voor zichzelf formuleren, en bijvoorbeeld bijhouden wat hun stemming is. Ze voeren deze dingen, voordat ze uit de instelling vertrekken, samen met hun mentor in de app in. De mentor koppelt zijn eigen account aan de app van de jongere. Hij kan vervolgens over een periode van een aantal weken meekijken hoe het met de jongere gaat, of ze aan haar doelen werkt en wat haar stemming is. De mentor kan ook feedback geven. Dit alles kan de overgang verzachten: er blijft een lijntje bestaan met de instelling.’

 

Het onderzoek 

 

Het onderzoekstraject bestaat uit twee gedeeltes. In het eerste deelonderzoek worden 15 jongeren geïnterviewd over hun ervaringen en behoeften tijdens de transitie. Het tweede deel van het onderzoek toetst of de mobiele applicatie "BeterAPP" jongeren in transitie kan ondersteunen, waardoor de kans op terugval richting zorg wordt verkleind en de maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven van jongeren wordt bevorderd. In het tweede deel wordt een klein aantal jongeren dat de app gebruikt intensief gevolgt. Met deze aanpak kunnen we zien voor wie de app wel werkt, en voor wie niet. Uiteindelijk wiollen we 20 jongeren includeren. 

Jongeren die deelnemen nemen de app in gebruik en vullen vragenlijsten in: eerst een nulmeting en vervolgens iedere week een lijst. De onderzoeksvraag is in hoeverre de jongeren beter functioneren met de app.

 

De eerste resultaten

 

Het eerste deel van het tweedelig onderzoek is afgerond. ‘Studenten van de HAN hielden interviews met vijftien jongeren die vlak vóór hun uitstroming uit de zorg zitten, of hier al langere tijd uit zijn. De studenten vroegen waar de jongeren tegenaan lopen in de transitie en waar ze tegenop zien.

Een van belangrijkste conclusies: jongeren zijn praktisch goed voorbereid op hun vertrek uit de zorg, maar de emotionele voorbereiding blijft achter. ‘Ze leren bijvoorbeeld hoe ze moeten koken als ze eenmaal zelfstandig wonen. Maar ze leren niet hoe het zal zijn om er echt alleen voor te staan. Jongeren willen vaak heel graag de zorg uit, maar eenmaal zover dan zitten ze met hun handen in het haar. Ze hebben behoefte aan iemand om vragen aan te stellen. Vaak hebben ze een klein sociaal netwerk, soms is er geen dagbesteding voor ze geregeld.’

Minder chagrijnig
De onderzoekers zijn nu in de fase dat ze de jongeren vragen hoe het met ze gaat, en wat ze van de app vinden. De resultaten daarvan zijn nog niet beschikbaar. Van Dam heeft al wel van het project geleerd dat ze mentoren er steeds aan moet herinneren de app te gebruiken. ‘Mentoren hebben weinig tijd. Het blijft moeilijk om het contact makkelijk en snel te houden.’ De onderzoekers spraken verder al met de app-gebruikende jongeren die nog “in zorg” zitten. ‘Ik hoorde leuke dingen terug. Een vaak chagrijnige jongen vulde iedere dag zijn app in, en werd daardoor vrolijker. Hij was zich bewust geworden van zijn stemming en wilde dit veranderen.’

 

Obstakels

Er zijn nog wel wat obstakels te overwinnen voordat de onderzoekers hun definitieve resultaten kunnen publiceren. Zo bleken er technische problemen met de app. De communicatie met de jongeren en mentoren verloopt soms moeizaam, waardoor jongeren bijvoorbeeld ineens uit de instelling verdwenen blijken. Van Dam: ‘We zijn inmiddels allang blij als een mentor belt en zegt: “Ik heb een jongere die mee wil doen, maar hij vertrekt over drie weken al uit de instelling.” Eigenlijk moeten ze acht weken van tevoren met de app beginnen. Maar we zetten gewoon alles op alles om het toch met deze jongere voor elkaar te krijgen.’

 

> Terug naar `Projecten`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd