Regionale leernetwerken

Regionale leernetwerken

Start: 03-09-2018

 

Onderzoeksproject ‘Samenwerkingskwesties in beeld’

Uit onderzoek blijkt dat een krachtige samenwerkingsrelatie tussen hulpverlener en cliënten een positieve invloed heeft op de uitkomsten van de hulpverlening (De Greef, 2019). Ook is bekend dat het bouwen en onderhouden van goede samenwerkingsrelaties met meerdere gezinsleden (jeugdigen, hun ouders / verzorgers, netwerk) en met meerdere betrokken hulpverleners nog niet zo gemakkelijk is (Van Hattum, 2018). De samenwerking tussen de betrokkenen en het gezin vormt een grote uitdaging, niet alleen voor de hulpverleners, maar ook voor het gezin. Het project ‘Samenwerkingskwesties in beeld’ beoogt (toekomstige) hulpverleners meer bewust te maken van de complexe interacties bij het samenwerken met gezinssystemen en de rol van hun eigen gedrag hierbij. Door onderzoek te doen op gedragsniveau willen we hulpverleners concrete handvatten geven om het samenwerken met meerdere gezinsleden te bevorderen.

In dit project werkt het lectoraat ‘Werkzame Factoren in de Jeugd en Opvoedhulp’ (WFJO) samen met partners van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) in Nijmegen en de post-HBO opleiding ‘Intensieve Ambulante Gezinshulp’ (IAG) van HAN VDO. In de kern draait het project om een nieuwe vorm van leren, waarin professionals, die de IAG opleiding volgen, en bachelor studenten van de HAN gezamenlijk optrekken. Het samen-leren wordt gevoed door (onderzoeks-) kennis over meervoudige alliantie en draagt tegelijkertijd bij aan groei van (onderzoeks-) kennis op dit thema.

De (ambulant) hulpverleners die de IAG opleiding volgen maken als opdracht voor hun portfolio een video opname van een gesprek met een gezin waarbij complexe problematiek speelt. Deze beeldopnames worden enerzijds door de professionals zelf globaal beoordeeld met betrekking tot de wijze waarop zij de samenwerking met de gezinsleden vormgeven. Anderzijds analyseren bachelor studenten van de HAN in het kader van hun afstudeeronderzoek, de beeldopnames op gedragsniveau met behulp van een speciaal ontwikkeld meetinstrument: de SOFTA (System for Observing Family Therapy Alliances) (Friedlander, Escudero, Heatherington, & Diamond, 2011). Met dit systeem geeft de student een beoordeling van  de samenwerkingsrelatie tussen cliënt en hulpverlener en/of de bijdrage van de hulpverlener aan de totstandkoming van deze relatie vanuit concrete gedragingen van zowel de hulpverlener als de cliënt. De bachelor studenten krijgen een training in het gebruik van de SOFTA bij het coderen van het beeldmateriaal. Tot slot ontvangt iedere IAG professional de resultaten van de analyse van hun beeldmateriaal in een persoonlijk gesprek en in een op maat aangeleverde rapportage, die zij vervolgens kunnen gebruiken bij het leertraject van hun IAG opleiding.

Afgelopen semester heeft de eerste groep bachelor studenten de training van het lectoraat WFJO met succes afgerond. Hierbij zijn 11 video opnames geanalyseerd en hebben de betrokken IAG professionals feedback ontvangen op de elementen van samenwerking. Tijdens de afsluitende presentaties ontstonden waardevolle kennisuitwisselingen over de moeilijkheden maar ook mogelijkheden van samenwerken met gezinnen (zie foto).

 

Na deze succesvolle pilot periode is zojuist een tweede groep bachelor studenten gestart met het volgen van de training. De bachelor studenten zullen de beeldopnames gaan analyseren van een tweede groep (ambulant) hulpverleners die in het kader van hun IAG opleiding werken aan de opdracht ‘Samenwerken met gezin en netwerk’.

 

Wilt u meer informatie over het project, dan kunt u contact opnemen met Joris van Veen (projectleider) (joris.vanveen@han.nl) of Eva Onstenk (onderzoeker) (eva.onstenk@han.nl).

 

Referenties:

Bordin, E. S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 16, 252-60.

De Greef, M. (2019). Addressing the Alliance. The Parent-Professional Alliance in Home-Based Parenting Support: Importance and Associated Factors. Nijmegen: HAN.

Friedlander, M.L., Escudero, V., Heatherington, L., & Diamond, G.M. (2011). Alliance in couple and family therapy. Psychotherapy, 48, 25-33. doi: 10.1037/a0022060

Van Hattum, M. (2018). Samenwerking als uitdaging voor effectieve jeugd- en opvoedhulp [Lectorale rede].

> Terug naar `Projecten`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd