POPP-therapie

Promovendus: Lisette Kerssemakers, em.kerssemakers@ggzoostbrabant.nl Looptijd: april 2013-april 2019 Instelling: GGZ Oost-Brabant    POPP-therapie, hulp voor meisjes van 3 t/m 6 jaar na seksueel misbruik Het onderzoek gaat over de effectiviteit van de POPP-therapie bij seksueel misbruikte peuters en kleuters.

Jij bent okay

Promovendus: Ivon Riemersma, iriemersma@pluryn.nl  Verwachte afronding: najaar 2020 Instelling: Pluryn    Jij bent Okay! Een competentietraining voor jongeren met een LVB en hun ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek.   Jij bent Okay is een competentietraining voor jongeren (10-20 jaar) met een licht verstandelijk beperking (LVB) en gedragsprobemen en hun ouders met psychische en/of verslavingsproblemen.

De school als vindplaats

Promovendi: Marloes Jaspers & Anouk Evers Looptijd: 2019-2023 Instelling: Radboud Social Cultural Research   Projectomschrijving  Dit project wil de ggz inclusiever maken voor kwetsbare gezinnen die minder snel hulp krijgen voor psychische problemen van hun kinderen, bijvoorbeeld omdat zij psychische problemen anders definiëren dan de ggz, bang zijn voor stigmatisering of omdat zij de weg niet kennen naar professionele hulpverlening. Preventieprogramma 'De school als Werkplaats' Het preventieprogramma ‘De School Als Werkplaats’ lijkt bij uitstek geschikt om kwetsbare basisschool leerlingen (waaronder veel migrantenkinderen, maar ook gezinnen met een lage SES) proactief, met weinig stigmatisering via kortdurende cultuur sensitieve en gepersonaliseerde interventies te helpen en hun toegang tot de ggz te vergemakkelijken. Het programma is een samenwerking tussen school en jeugdhulp.

Triage-instrument

Promovendus: Manon Gradussen, m.gradussen@conrisqgroep.nl  Start: 1 maart 2017 Instelling: Conrisq-Groep   Triage-instrument: validatie en implementatie  Het onderzoek gaat over de validiteit en implementatie van een triage-instrument in Wijkteams. Het instrument is bij de Conrisq Groep is ontwikkeld.   Het instrument Binnen de Conrisq Groep is een triage-instrument ontwikkeld dat voorziet in de behoefte naar een praktisch instrument voor de wijkteams.

Empowerment en gedragsproblemen na jeugdhulp

Promovendus: Harm Damen, h.damen@pactum.org Geplande afronding: oktober 2020 Instelling: Pactum (Conrisq Groep)   Het onderzoek gaat over empowerment van ouders, en gedragsproblemen van kinderen, tijdens en na een periode van jeugdhulp. Het onderzoek bestaat uit vier deelstudies: Deelstudie 1 onderzocht de validiteit en betrouwbaarheid van een empowerment vragenlijst (EMPO).
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd