Promoties en meer

Klik hieronder op de verschillende onderdelen om meer te lezen.

Triage-instrument - Manon Gradussen

Onderzoek naar de validiteit en implementatie van een triage-instrument dat bij de Conrisq Groep is ontwikkeld. Het gaat om het gebruik van het instrument in Wijkteams.   Begin 2017 is Manon Gradussen gestart met een promotietraject waarbij zij een triage-instrument gaat valideren en implementeren.   Binnen de conrisq-groep is een triage-instrument ontwikkeld dat voorziet in de behoefte naar een praktisch instrument voor de wijkteams.

Video game Mindlight - Lieke Wijnhoven

Onderzoek Het effect van de video game ‘Mindlight’ op angstsymptomen van kinderen met een autisme spectrum stoornis. Inside Out – Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen   Achtergrond Een groot percentage van de kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) heeft last van angstklachten.

Groepsdynamica - Fanny de Swart

OnderzoekGroepsdynamica Inside Out – Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen   Wat is het? Onderzoek naar de invloed van leerkracht-leerling relaties en sociale status van leerlingen op de ontwikkeling van leerlingen in het speciaal onderwijs.   Aanleiding Binnen het regulier onderwijs is veel onderzoek gedaan naar de invloed van leerkracht-leerling relaties en sociale status van leerlingen op hun ontwikkeling.

Effectieve behandeling - Marleen van Doorn

Vanuit de Academische Werkplaats Inside-Out onderzocht Marleen van Doorn de diagnostiek en behandeling van kinderen met angst of depressieve klachten in de klinische praktijk. Bij het stellen van een diagnose is het essentieel dat therapeuten niet alleen de visie van ouders op zulke klachten meewegen, maar ook die van het kind zelf, is een belangrijke conclusie uit het promotieonderzoek. Onopgemerkte stoornissen  Angststoornissen en depressieve stoornissen komen naar schatting bij ongeveer 10-20% van de basisschoolkinderen voor.

Op Volle Kracht residentieel - Martine Weeland

ONDERZOEK De effectiviteit van Op Volle Kracht bij jongeren in een residentiële behandelsetting Inside Out – Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen   Wat is het? Een onderzoek naar depressiepreventie bij jongeren die met complexe problematiek in een zorginstelling zijn opgenomen.   Aanleiding Jongeren die in een zorginstelling verblijven en daar behandeld worden voor gedragsproblemen, hebben vaak ook angst- of depressieve klachten.
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd