Doen+Durven=Denken - Marleen van Doorn en Mélou Jansen

ONDERZOEK

Onderzoek naar effectiviteit van bestaand CGT protocol Doen + Denken = Durven in de klinische praktijk

Inside Out – Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen

Effectiviteit van protocol was al aangetoond in de academische setting bij kinderen zonder comorbiditeit. Opbrengst van het onderzoek is een behandelprotocol voor behandeling angstproblematiek bij kinderen. De dataverzameling is onlangs afgerond en de resultaten gaan geanalyseerd worden. De uitkomsten van de studie zullen verspreid worden. Bij gelijk of positief effect van de geprotocolleerde behandeling kan het protocol landelijk verspreid worden als leidraad/checklist voor therapeuten, vooral de jongere. Hoewel men in de praktijk moeite met protocollen heeft, voorkomt het het ‘vergeten’ van behandelonderdelen en levert het een efficiënte organisatie op. Het onderzoek genereert ook aanbevelingen voor therapeuten over een goede uitvoering van een angstbehandeling. Kan landelijke via trainingen verspreid worden. Er vindt momenteel een vervolg op de studie plaats, waarbij de therapeutfactoren verder in kaart gebracht zullen worden.

Download hier de flitspresenatie.

Promotietraject Marleen van Doorn

Verbeter de diagnostiek en behandeling van internaliserende stoornissen bij kinderen!

Ongeveer 20% van de basisschool kinderen heeft angst- of depressieve klachten. Het is belangrijk dat deze problemen snel herkend en goed behandeld worden omdat ze grote negatieve gevolgen kunnen hebben. Marleen van Doorn onderzocht de diagnostiek en behandeling van deze problemen in de klinische praktijk.

Haar belangrijkste bevindingen zijn dat ouders en kinderen over het algemeen sterk van mening verschillen over de angsten van het kind, ze zijn het meer eens over zichtbare angsten. Verder blijkt dat moeders met depressieve klachten meer problemen herkennen bij hun kind. Het blijkt essentieel om meerdere mensen te vragen naar de angst en stemming van het kind zoals ouders, kind en leraar.

Qua behandeling blijkt dat reguliere angstbehandelingen even effectief zijn als een protocollaire cognitieve gedragstherapie (CGT). In de reguliere zorg blijkt CGT al veel gebruikt te worden. Behandelingen zouden verder verbeterd kunnen worden door te focussen op (begeleide) exposure en het optimaal betrekken van ouders.

De resultaten van haar onderzoek zijn opgenomen in haar proefschrift Conducting research in clinical practice: Challenges in the assessment and treatment of childhood internalizing disorders. Zij heeft haar proefschrift succesvol verdedigd op vrijdag 15 februari 2019 om 12.30 uur precies in de aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2 te Nijmegen.

Dit promotietraject is afgerond.

Biografie

Marleen van Doorn (1986) studeerde ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit en is sinds 2009 werkzaam bij de jeugdafdeling van de GGZ-instelling Pro Persona. In 2011 startte zij als buitenpromovendus haar onderzoek vanuit de academische werkplaats Inside Out. Momenteel werkt zij als GZ-psycholoog bij Pro Persona Overwaal, Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS.

 

Laatst bijgewerkt: februari 2019

> Terug naar `Projecten`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd