Triage-instrument - Manon Gradussen

Onderzoek naar de validiteit en implementatie van een triage-instrument dat bij de Conrisq Groep is ontwikkeld. Het gaat om het gebruik van het instrument in Wijkteams.

 

Begin 2017 is Manon Gradussen gestart met een promotietraject waarbij zij een triage-instrument gaat valideren en implementeren.

 

Binnen de conrisq-groep is een triage-instrument ontwikkeld dat voorziet in de behoefte naar een praktisch instrument voor de wijkteams. Sinds de transformatie begin 2015 hebben wijkteams de taak om een eerste selectie te maken van onder andere jongeren met een hulp- of zorgbehoefte. Met behulp van dit triage-instrument, dat helpt screenen op de mogelijke risico’s van een jongere, kan de eerste hulpvraag of zorgbehoefte van deze jongere op zorgvuldige en onderbouwde wijze gemaakt worden, waardoor tijdig de juiste expertise kan worden ingezet. Tot op heden ontbrak een dergelijk praktisch instrument.

 

Het triage-instrument is ontwikkeld aan de hand van bestaande instrumenten en een literatuurstudie naar belangrijke voorspellers voor geweldsrecidive, mentale problemen en misbruik binnen het gezin. Zo bevat het instrument items uit de SAVRY (Structured assessment of Violence Risk; Lodewijks et al., 2006), MAYSI-2 (Massachusetts Youth Screening Instrument; Grisso et al., 2001), YLS/CMI (Youth Level of Service/Case Management Inventory; Hildebrand & de Ruiter, 2012) en LIRIK-JZ (Licht Instrument Risicotaxatie Kindermishandeling – Jeugdzorg; ten Berge, & Eijgenraam, 2009). De items zijn inhoudelijk onderverdeeld in drie domeinen: de kenmerken van de jongere en individuele factoren (bijv. gedragsproblemen en mentale gezondheid), de kenmerken van de omgeving en de context (bijv. sociale omgeving, armoede en de buurt) én de kenmerken van het gezin, de opvoeding en de ouders. Door deze verdeling wordt een zo groot mogelijk bereik van risico behelsd.

 

In samenwerking met de Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen zal het triage-instrument de komende jaren verder onderzocht worden middels een
validatie-, implementatie- en follow-up onderzoek. Hiervoor zullen middelbare scholen, JZ+-instellingen én wijkteams benaderd worden ter deelname om de bruikbaarheid van het instrument na te gaan.

 

Laatst bijgewerkt: 7-7-2017

> Terug naar `Projecten`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd