Nieuws

Nieuwsbrief juli 2021

Lees hier de nieuwsbrief van juli 2021.

Participatie Community 2e bijeenkomst!

Op 30 juni 2021 vond de tweede bijeenkomst van onze participatie community plaats.  Voor een impressie van deze bijeenkomst lees je hier verder. Dank Joke Stoffelen voor het organiseren van deze boeiende bijeenkomst.

Netwerkbijeenkomst- Kort en Krachtig: onderzoek naar verkorten verblijfsduur

Gedurende het onderzoek vinden er 3 netwerkbijeenkomsten plaats waarbij ouders, jongeren en praktijkprofessionals met ons meedenken over het de richting van het onderzoek, doen we de juiste dingen. Op 27 mei 2021 vond de eerste bijeenkomst plaats. In deze factsheet vindt je informatie over de bijeenkomst..

Een stil gevecht: suïcide en zelfbeschadiging in de jeugdzorg

Hoe is het om op een gesloten jeugdzorg groep te wonen én te werken waar jongeren verblijven, die zichzelf beschadigen en/of suïcidaal zijn? Dat is in essentie de vraag die de onderzoeksgroep bestaande uit Evi van Arragon, Charlotte Derksen, Sjoerd Wiersma, Sanne Dierick, Anneke de Weerd en Shireen Kaijadoe de laatste anderhalf jaar heeft beziggehouden.  Om hierachter te komen hebben zij interviews afgenomen met jongeren, hulpverleners binnen de JeugdzorgPlus, en hulpverleners van de samenwerkende ketenpartners.

Participatie als missing link tussen jeugdzorg, praktijk en onderzoek

Op 8 april 2021 vond de digitale editie van Jeugd in Onderzoek plaats. Eén van de deelsessies was het participatiecafé: ‘Participatie als missing link tussen jeugdzorg, praktijk en onderzoek’. We stonden stil bij de meerwaarde van jongerenpartcipatie in onderzoek en deelden onze positieve ervaring met de verschillende rollen die jongeren bekleden binnen iamYu: partner, adviseur, tester, ontwikkelaar en ambassadeur.
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd