Nieuws

 

 

 

Medische Inspirator prijs: derde plek voor iamYu

Vier weken lang heeft het iamYu-team hard gewerkt om stemmen te werven voor de Medische Inspirator prijs. Het was een periode van acties, presentaties, artikelen en vooral veel praten om samenwerking in de jeugdzorg te laten winnen. Tijdens de prijsuitreiking op 21 november maakte ZonMw de derde plaats van iamYu bekend.

Kennisbundeling alliantie, cliƫnt- en professionalfactoren nu beschikbaar

De afgelopen jaren is in 19 door ZonMw gefinancierde studies kennis ontwikkeld over het belang van alliantie, cliënt- en professionalfactoren voor het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen. Het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Praktikon bundelden de inzichten en aanbevelingen van deze studies, en formuleerden wenselijke vervolgstappen voor het werkveld, onderwijs, beleid en onderzoek.

Verslag wethoudersbijeenkomst

Wethoudersbijeenkomst Vrijdag 1 november heeft onze Academische werkplaats Inside-Out een wethoudersbijeenkomst georganiseerd waarbij de bestuurders van de aansloten partners en wethouders uit de regio Nijmegen bijeen kwamen op de mooie locatie Huize Heijendaal in Nijmegen. Aanleiding was het leren kennen van elkaar en de meerwaarde van AWJ Inside-Out duidelijk maken aan de wethouders.

Promotie Lotte Hendriks

Op vrijdag 8 November 2019 om 10.30 uur verdedigt Lotte Hendriks haar proefschrift getiteld: Share your story - Intensive exposure treatment for adult and adolescent complex posttraumatic stress disorder. Lotte Hendriks is als onderzoeker verbonden aan Pro Persona. In haar promotie-traject onderzoekt ze de effecten van Intensieve Trauma Behandelingen bij PTSS-patiënten. Het onderzoek is ook onder de aandacht gebracht in de NJi nieuwsbrief. Over het onderzoek schrijft het NJi in de nieuwsbrief het volgende: "Een korte, intensieve therapie is geschikt voor volwassenen en jongeren met een complexe posttraumatische stressstoornis (PTSS) of met PTSS in combinatie met andere psychische problemen.

Ontspanningsgame MUSE genomineerd voor de Nationale Jeugdhulpprijzen

De ontspanningsgame MUSE is genomineerd voor de Nationale Jeugdhulpprijzen! Angela Schuurmans, buitenpromovendi van Inside-Out, onderzocht samen met medeonderzoekers de werking van MUSE bij jongeren met traumaklachten in de residentiële jeugdzorg. De onderzoeksresultaten laten zien dat MUSE echt helpt.   Wat is MUSE?  MUSE is een ontspanningsgame voor getraumatiseerde jongeren.
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd